Centrum Humanistyki Otwartej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Centrum Humanistyki Otwartej (CHO) to uniwersytecka jednostka organizacyjna o charakterze badawczym. CHO stanowi także forum dyskusyjne łączące uniwersytet ze społecznością Poznania, jest miejscem otwartych spotkań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych jako ośrodkiem diagnozujący problemy życia zbiorowego.

CHO powstało dla rozwijania badań nad związkami między prawem i humanistyką. Badania takie stają się w Polsce (a także w Europie i na świecie) coraz pilniejsze przynajmniej ze względu na dwie kwestie: pogłębiającą się izolację prawa z życia zbiorowego oraz zmienność interpretacji tekstów prawnych. Dla refleksji nad oboma problemami konieczne jest zrozumienie i pogłębienie relacji między prawem i humanistyką. Kwestia pierwsza, alienacja prawa, wymaga odsłonięcia kulturowych źródeł, z których prawo się wywodzi oraz badania kontekstów (antropologicznych, socjologicznych, filozoficznych, religijnych), które nadają prawu wartość. Kwestia druga – zmiennego znaczenia – odsyła wprost do humanistycznych (zwłaszcza literaturoznawczych) metod interpretacji wszelkiego (a więc również prawniczego) tekstu.

Badaniom prowadzonym przez CHO nadają więc kierunek pytania podstawowe: skąd prawo się wywodzi? co wspiera jego społeczne znaczenie? jak teksty prawa są „czytane” i jak można weryfikować procedury „odczytań”?

O związkach literatury z prawem… w rozmowie z prof. Anną Musiałą i prof. Przemysławem Czaplińskim
(Życie Uniwersyteckie 11/2019, s. 16-17).

Centrum Humanistyki Otwartej w publikacji Uniwersytet Zaangażowany UAM
(Uniwersytet Zaangażowany 2019/2020, s. 44).

Panel „Jakie prawo i filozofia pracy?”: prof. Anna Musiała i prof. Przemysław Czapliński na Kongresie "Praca - nowa solidarność?"
(18 listopada 2020 roku, on-line).