Poprzednie Debaty

Debaty organizujemy od 30 stycznia 2019 roku we współpracy z CK Zamek.