Seminarium „Skąd ta wojna? O książce Yaschy Mounka: Lud kontra demokracja.

 • Prowadzenie:
 • prof. UAM Anna Musiała,
 • prof. Przemysław Czapliński

Termin i miejsce seminarium:

 • Po złagodzeniu regulacji związanych z epidemią
 • Collegium Maius, ul. Fredry 10
  • Na razie prosimy o wykorzystanie istniejącego czasu na przeczytanie monografii Mounka. Gorąco zachęcamy również - dla poszerzenia kontekstu - do przestudiowania przynajmniej jednej z poniższych książek:
 • Co dalej z demokracją?, G. Agamben i in., Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012, (tu zwłaszcza teksty Alaina Badiou i Slavoja Żiżka);
 • Nowy autorytaryzm, Maciej Gdula, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018;
 • Demokracja: przepraszamy za usterki, Iwan Krastew, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015;
 • Przeciw demokracji. Idee polityczne XX wieku w Europie, Jan-Werner Müller, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2016;
 • Kontrdemokracja: polityka w dobie nieufności, Pierre Rosanvallon, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011;
 • Jak kończy się demokracja, David Runciman, Fundacja Kultura Liberalna, Warszawa 2019.