Spotkania Assises franco-polonaises zainicjowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współpracy Uniwersytetu Haute - Alsace, partnera merytorycznego, odbywają się w Paryżu, dzięki organizacji i gościnności Polskiej Akademii Nauk (Stacja PAN w Paryżu).

Program Premières Assises franco-polonaises de droit

Plakat Premières Assises franco-polonaises de droit