Anna Musiała

Profesor nadzwyczajny dr hab. w Katedrze Prawa Pracy UAM w Poznaniu; kurator cyklu Ogólnopolskich Konferencji „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy” (od 2016 r.), współtwórczyni (wraz z prof. Przemysławem Czaplińskim) Centrum Humanistyki Otwartej. Zajmuje się problematyką zatrudnienia niepracowniczego i aksjologią prawa pracy. Opublikowała m.in. „Zatrudnienie niepracownicze” (2011), „Porozumienia zbiorowe jako źródło prawa pracy” (2013), „Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła” (2019).

musiala@amu.edu.pl