Przemysław Czapliński

Przemysław Czapliński - historyk literatury XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM Poznań); kierownik specjalności krytycznoliterackiej na polonistyce; członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk. Współtwórca (razem z prof. Anną Musiałą) Centrum Humanistyki Otwartej. Ostatnio opublikował: Polska do wymiany (2009), Resztki nowoczesności (2011), Poruszona mapa (2016), Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich (współautorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński, 2017). Redaktor tomów zbiorowych – m. in.: Nowoczesność i sarmatyzm (2011), Literatura ustna (2011), Kamp. Antologia przekładów (współredaktor: Anna Mizerka; 2013), Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii (współredaktor: Ryszard Nycz; 2018), Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie (2018), Prognozowanie teraźniejszości (współredaktor: Joanna B. Bednarek; 2018), O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce (współredaktorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński; 2019). Kurator wielu cyklów dyskusyjnych poświęconych między innymi katolicyzmowi, ekologii, wstydowi i dumie, więziom społecznym. Przedmiot badań: literatura (polska) i problemy późnej nowoczesności.

czaple@amu.edu.pl