Centrum Humanistyki Otwartej to m.in. forum dyskusyjne łączące uniwersytet z otwartą społecznością, miejsce spotkań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych rozważających o aktualnych palących problemach społecznych. Stąd w CHO są organizowane publiczne debaty.

Tematowi „Nie hańbi, ale… O pracy w Polsce XXI wieku”, poświęcono 5 kolejnych spotkań. Debaty dotyczyły prawa (i bezprawia) z pracą związanego, szans i zagrożeń pracy w Polsce, wartości pracy mierzonej przez rynek kapitalistyczny, znaczenia pracy w powojennej historii Polski, miejsca, jakie praca zajmuje w polskiej kulturze, związku pracy z godnością, a także katolickiej wykładni pracy. W cyklicznych spotkaniach udział wzięli pisarze, artyści sztuk wizualnych, autorzy reportaży, a także przedstawiciele i przedstawicielki ekonomii, prawa, socjologii, filozofii, historii kultury, literaturoznawstwa i religioznawstwa.

Problemowi wzajemnej relacji między bezpieczeństwem socjalnym a demokracją zostanie poświęcona debata zatytułowana „Prawa socjalne w Polsce: szanse, konieczności, zagrożenia".